thiet-ke-logo-newcity-02

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

Logo design, Stationery

thiet-ke-logo-newcity-01 thiet-ke-logo-newcity-02 thiet-ke-logo-newcity-bieumauvp-2 thiet-ke-logo-newcity-bieumauvp thiet-ke-logo-newcity-card

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

232 Trần Hưng Đạo, Quận I, TP.HCM
Tel: +848 35120473 Fax: +848 35120475
Email: info@newcitygroup.vn Website: www.newcitygroup.com.vn