thietkelogo_senviet_03

Thiết kế nhận diện tiêu chuẩn

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tiêu chuẩn

Bộ nhận diện thương hiệu chuẩn, là tất cả các hình ảnh đường nét được thiết kế theo mô típ thống nhất. Nó là công cụ chính của những người làm truyền thông, marketing cho doanh nghiệp để xây dựng và duy trì bản sắc, tính cách riêng phù hợp với các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

 

Bộ thiết kế tiêu chuẩn căn bản mà doanh nghiệp nào cũng nên có!

- Giấy tiêu đề (200 x 300)

- Danh thiếp (Card)

- Bao thư nhỏ (120 x 220)

- Bao thư khổ trung (170 x 220)

- Bao thư lớn (250 x 350)