thiet-ke-logo-muckups-7

Logo Mock-Ups dành cho dân thiết kế logo

Dành cho dân thiết kế logo

Để đáp ứng yêu cầu của các bạn trong công đồng thiết kế, velogo.net tặng miễn phí mô hình  logo có sẵn cho dân thiết kế logo.

Bạn nào chưa biết sữ dụng thì xem hướng dẫn hoặc liên hệ với http://velogo.net để được hướng dẫn cụ thể nhé

Photorealistic Logo Mock-Ups | 7 Different images | Editable via smart object | 2300×1535 px / 300dpi

DOWLOAD HERE 

thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups

 

DOWLOAD HERE >>> http://phothietke.com/thietkelogo-v2.zip

Photorealistic Logo Mock-Ups

All they have been created with Smart Objects to make their use easier.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

7 Different images
Editable via smart object
2300×1535 px / 300dpi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Easy to place your designs using smart objects,
Double-click the Smart Layer, copy & paste your artwork, save and you’re done!

 

Logo Muck-ups dành cho công đồng thiết kế logo

DOWLOAD HERE