thiet-ke-logo-muckups-7

Logo Mock-Ups dành cho dân thiết kế logo

Dành cho dân thiết kế logo

Để đáp ứng yêu cầu của các bạn trong công đồng thiết kế, velogo.net tặng miễn phí mô hình  logo có sẵn cho dân thiết kế logo.

Bạn nào chưa biết sữ dụng thì xem hướng dẫn hoặc liên hệ với http://velogo.net để được hướng dẫn cụ thể nhé

Photorealistic Logo Mock-Ups | 7 Different images | Editable via smart object | 2300×1535 px / 300dpi

DOWLOAD HERE 

thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups thiet-ke-logo-muckups

 

DOWLOAD HERE >>> http://phothietke.com/thietkelogo-v2.zip

Photorealistic Logo Mock-Ups

All they have been created with Smart Objects to make their use easier.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

7 Different images
Editable via smart object
2300×1535 px / 300dpi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Easy to place your designs using smart objects,
Double-click the Smart Layer, copy & paste your artwork, save and you’re done!

 

Logo Muck-ups dành cho công đồng thiết kế logo

DOWLOAD HERE 

 

thiet ke muckups

Square Flyer Mock-Up

thiet ke muckups

>> Download for free

 

thiet ke muckups  thiet ke muckups thiet ke muckups thiet ke muckups thiet ke muckups thiet ke muckups thiet ke muckups

 

FULL  DOWLOAD

Square Flyer Mock-Ups

9 PSD files Realistic Mockups
Esolution 3000×2000px / 300 dpi quality
Editable via smart object

=============================================================

Easy to place your designs using smart objects,
Double-click the Smart Layer, copy & paste your artwork, save and you’re done!

Thiet ke box muckup

Cardboard Boxes Mock-ups

box-muckups-02

>> Download for free

 

Thiet ke box muckup Thiet ke box muckup Thiet ke box muckup Thiet ke box muckup Thiet ke box muckup Thiet ke box muckup
FULL  DOWLOAD

5 PSD files Realistic Mockups
Box size: 180×160x45mm
Esolution 3800×2500px / 300 dpi quality
Editable via smart object

=============================================================

Easy to place your designs using smart objects,
Double-click the Smart Layer, copy & paste your artwork, save and you’re done!