Thiết kế logo cho công ty tại Hải Phòng, Họa sĩ thiết kế am hiểu phong thủy thực hiện, uy tín được khẳng định, tỷ lệ thiết kế logo thành công rất cao