Bên trái là logo của HiPhi, bên phải là logo trên xe của Mobilize, thương hiệu con của Renault.

Công ty ô tô Trung Quốc tố hãng Pháp đạo nhái logo

Công ty ô tô Trung Quốc tố hãng Pháp đạo nhái logo

Vẽ một chiếc logo không khó, như trang Auto Motor und Sport của Đức nhận xét. Chỉ cần có một chiếc bút và một tờ giấy, rồi vẽ hai nửa vòng tròn nhưng để khuyết giữa số 6 và số 12. Ở phần khuyết vẽ thêm một đường thẳng chính giữa. Và đó là logo của HiPhi, chi nhánh con của hãng xe Trung Quốc Human Horizons.

Nhưng nếu hình vẽ được xoay sang phải 22,5 độ? Đó chính là logo của Mobilize – thương hiệu con của tập đoàn Renault, và mới được thành lập trong 2021.

Bên trái là logo của HiPhi, bên phải là logo trên xe của Mobilize, thương hiệu con của Renault.

Bên trái là logo của HiPhi, bên phải là logo trên xe của Mobilize, thương hiệu con của Renault.

Những người chịu trách nhiệm tại Human Horizons vẫn nhận ngay ra sự giống nhau và không chấp nhận điều này. Họ cho rằng logo của Mobilize quá giống thiết kế đã được đăng ký thương hiệu của HiPhi. Mà logo của HiPhi được đăng ký tại nhiều nơi trên thế giới từ tháng 8/2018.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc liên tục nhắc tới mà tranh chấp pháp lý giữa hai bên. Dường như Human Horizons đủ lý do để đi kiện tại nhiều quốc gia trong 2021.

Theo đó, hãng xe Trung Quốc nộp đơn lên một tòa án Đức vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, theo Renault, tòa đã bác đơn. Trong đơn, Renault Đức bị yêu cầu ngừng sử dụng logo của Mobilize. Lúc này, một vụ xét xử khác đang được tiến hành giữa hai bên, và rằng dường như Renault không giành được lợi thế. Chưa thể biết bên nào sẽ chiến thắng cuối cùng, ít nhất là tại Đức.

Thông thường các hãng xe nước ngoài hay đi kiện các đồng nghiệp Trung Quốc vì sao chép thiết kế, nhưng một hãng Trung Quốc đang cho rằng họ bị đạo nhái.