thie tke logo infeqa

Khách hàng: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)

Logo, Stationery, Print design, Brand Management

thietkelogo_INFEQA-LaoCai-1 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-2 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-3 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-4 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-6 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-6a thietkelogo_INFEQA-LaoCai-7 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-8 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-9 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-10 thietkelogo_INFEQA-LaoCai-10a

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)
Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân  Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-4-37547625 * Fax: 84-4-37547111/37549724 * Email: kdcl@vnu.edu.vn