thie tke logo infeqa

Khách hàng: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)

Logo, Stationery, Print design, Brand Management

thietkelogo_infeqa thie tke logo infeqa thietkelogo_infea_folder thietkelogo_infea_chungchi thietkelogo_infea_card thietkelogo_infea_2 thietkelogo_infea_1 design_branding_brochure_2 design_branding_brochure_1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)
Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân  Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-4-37547625 * Fax: 84-4-37547111/37549724 * Email: kdcl@vnu.edu.vn