logodesign-thietke-logo

Khách hàng: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Miền Trung

 Logo, Stationery, Packaging, Print design

Thiết kế logo thương hiệu Cụm cảng hàng không miền Trung MAC Thiết kế logo thương hiệu Cụm cảng hàng không miền Trung MAC Thiết kế logo thương hiệu Cụm cảng hàng không miền Trung MAC Thiết kế logo thương hiệu Cụm cảng hàng không miền Trung MAC Thiết kế logo thương hiệu Cụm cảng hàng không miền Trung MAC Thiết kế logo thương hiệu Cụm cảng hàng không miền Trung MAC

Nhà điều hành Tổng công ty cảng hàng không miền Trung

Add : Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Tel : (84-511)3.823.397 – (84-511)3.823.393 – (84-511)3.823.391