logodesign-draw-MUT-c

MIEN DONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Thiết kế logo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG Thiết kế logo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG Thiết kế logo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG Thiết kế logo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

ĐC: QL 1A, X. Xuân thạnh, H. Thống nhất, T. Đồng Nai
ĐT: (061) 3772668/69 - Fax: (061) 377267
www.mut.edu.vn - Email: ndchien@mut.edu.vn