thietkelogo_Pasteur

Khách hàng: VIỆN PASTEUR TP.HỒ CHÍ MINH

Logo design, Stationery

thietkelogo_Pasteur_demo thietkelogo_Pasteur-card1 thietkelogo_Pasteur_Stationery

VIỆN PASTEUR TP.HỒ CHÍ MINH

Trụ sở: 167 Pasteur, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.8230352  - Fax: 84.8.8231419